Seirbhísí taiscíochta agus seirbhísí cumhdaigh domhanda

Tugtar achoimre sa rannán seo ar an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) maidir le seirbhísí taiscíochta agus seirbhísí cumhdaigh domhanda. Tá na seirbhísí a chuirtear ar fáil bainteach le ciste infheistíochta speisialta Éireannach.

Is seirbhís é an ról maoirsithe a dhéanann taisceánach faoi réir Ráta caighdeánach CBL.

Féadann seirbhís chumhdach dhomhanda, a chuimsíonn gnéithe incháinithe, ar nós;

  • cumhdach fisiciúil
  • agus
  • maoirseacht

a bheith mar sholáthar ilchodach de sheirbhísí airgeadais atá díolmhaithe ó CBL i gcásanna ina bhfuil na gnéithe incháinithe teagmhasach. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannán Treoir Breise ar an gcánachas CBL a bhaineann le seirbhísí taiscíochta agus seirbhísí cumhdaigh domhanda.