Díolúine i leith gníomhaíochtaí áirithe ar mhaithe le leas an phobail

Tá cinntí maidir le raon na díolúine i leith gníomhaíochtaí áirithe ar mhaithe le leas an phobail eisithe ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE).

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Treoir bhreise ar raon na díolúine de réir mar a aicmítear iad sna cinntí seo.