Fachtóireacht agus lascainiú sonraisc

Measann na Coimisinéirí Ioncaim gur seirbhís incháinithe é fachtóireacht agus lascainiú sonraisc agus tá sé faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le fachtóireacht agus lascainiú sonraisc le fáil sa rannán Treoir breise.