Treoracha maidir le bainistiú cistí speisialta infheistíochta

Is iondúil a bhíonn bainistiú cistí speisialta infheistíochta díolmhaithe ó Cháin Bhreisluacha (CBL), faoi réir coinníollacha áirithe.

Tá tuilleadh mion-eolais ar sheasamh na gCoimisinéirí Ioncaim tar éis chinneadh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i GfBk (Cás C-275/11).