Treoracha maidir le bainistiú cistí speisialta infheistíochta

Is iondúil a bhíonn bainistiú cistí speisialta infheistíochta (mar a shainmhínítear iad) díolmhaithe ó Cháin Bhreisluacha (CBL), faoi réir coinníollacha áirithe.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le bainistiú cistí infheistíochta speisialta le fáil sa rannán Treoir Breise.