Bainistiú bannaí féinstiúrtha árachais saoil (BFAS)

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) a bhaineann le seirbhísí bainistíochta a sholáthar do BFAS.

Bíonn bainistiú BFAS (seachas polasaithe punanna pearsanta san áireamh) díolmhaithe ó CBL nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le seirbhísí bainistíochta a sholáthar do BFAS le fáil sa rannán Treoir breise.