Seirbhísí íocaíochta

Féadann díolúine ó CBL a chur i bhfeidhm ar sheirbhísí íocaíochta a bheith casta. Thug cásdlí le gairid treoir maidir le cén chaoi ar chóir aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo.  

Féach ar threoir bhreise le heolas ar cén áit atá feidhm ag díolúine dá leithéid air, agus cén áit nach bhfuil.