Bainistiú scéime sochar sainithe pinsin

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) a bhaineann le seirbhísí bainistíochta a sholáthraítear do scéimeanna sochar sainithe pinsin.

Is iondúil go mbíonn bainistiú (mar a shainmhínítear)  ar chistí infheistíochta speisialta díolmhaithe. Rialaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, áfach, nach bhféadtar caitheamh le scéim sochar sainithe pinsin mar chiste infheistíochta speisialta.

Mar sin de, ba chóir do bhainisteoirí ciste CBL a ghearradh ar sheirbhísí bainistíochta a sholáthraítear do na scéimeanna seo.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le seirbhísí bainistíochta a sholáthraítear do scéimeanna sochar sainithe pinsin sa rannán Treoir breise.