Bainistiú scéime pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) a bhaineann le bainistiú scéimeanna pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe.

Rialaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh go gcáilíonn scéimeanna pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe mar chistí infheistíochta speisialta chun críocha an díolúine bainistithe cistí nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe.

Mar thoradh air sin, glacann na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil bainistiú scéime pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe (de réir bhrí an Achta Pinsean, 1990) díolmhaithe ó CBL. Ní chlúdaíonn scóip na díolúine bainistiú ar shocruithe aon-bhaill, áfach, agus tá sé faoi dhliteanas CBL.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL a bhaineann le bainistiú scéimeanna pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe le fáil sa rannán Treoir breise.