Bainistiú scéime pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) a bhaineann le bainistiú scéimeanna pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe.

Féadann díolúine ó CBL a bheith ag baint le bainistiú scéime pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe. Ní chlúdaíonn scóip na díolúine bainistiú ar shocruithe aon-bhaill, agus tá sé faoi dhliteanas CBL.

Rialaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh go bhféadtar caitheamh le scéimeanna pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe mar chistí infheistíochta speisialta. Tá an cánachas seo i gceist nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe.

Mar thoradh air sin, glacann na Coimisinéirí Ioncaim go meastar gur ciste sonraithe é scéim ranníocaíochtaí sainithe (de réir bhrí an Achta Pinsean, 1990).

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL a bhaineann le bainistiú scéimeanna pinsin ceirde le ranníocaíochtaí sainithe le fáil sa rannán Treoir breise.