Ciste pinsean fostaí a bhunú agus a bhainistiú

Féadfaidh sé go mbeidh fostóir i dteideal aiséileamh a dhéanamh ar Cháin Bhreisluacha (CBL) a thabhaítear ar chostais bunaithe agus bainistithe ciste pinsean dá bhfostaithe.

Tá tuilleadh mioneolais ar sheasamh na gCoimisinéirí Ioncaim tar éis chinneadh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Cás PPG C-26/12 ar fáil sa rannán Treoir breise.