In-asbhainteacht CBL le haghaidh cuideachtaí sealúchais

Tá in-asbhainteacht CBL le haghaidh cuideachtaí sealúchais tar éis a bheith ina n-ábhar do roinnt cásanna i gCúirt Bhreithiúnas an Aontais Eorpaigh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Treoir bhreise ar rialacha in-asbhainteacht CBL a chur i bhfeidhm ar idirbhearta a bhaineann le cuideachtaí sealúchais.