Scéim an Aontais - Ionad Uileghnó

Ón 1 Iúil 2021, athraíodh an Mion-Ionad Uileghnó (MIUG) go dtí an Ionad Uileghnó (IUG). Déanann an Ionad Uileghnó dualgais CBL gnóthaí a bhíonn ag díol earraí agus seirbhísí trasteorann do thomhaltóirí deiridh san Aontas Eorpach (AE) a shimpliú. Taobh istigh den IUG, tá dhá scéim ann; scéim an Aontais agus an Scéim neamh-Aontais.

Déanann scéim an Aontais dualgais CBL gnóthaí atá ag díol earraí agus seirbhísí trasteorann do thomhaltóirí deiridh san AE a shimpliú. Tar éis dóibh clárú do scéim an Aontais, féadann duine incháinithe an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • CBL an AE dlite ar sholáthairtí a dhéantar faoin scéim a dhearbhú agus a íoc go leictreonach i dtuairisceán ráithiúil singil
  • agus
  • teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil leis na tuairisceáin seo, fiú sa chás go bhfuil na díolacháin incháinithe i mBallstát eile.

Féadtar na soláthairtí seo a leanas a dhearbhú i scéim an Aontais:

  • Soláthairtí seirbhísí Teileachumarsáide, Craoltóireachta agus Ríomhsheirbhísí (TCR) trasteorann do dhaoine neamh-incháinithe taobh istigh den AE.
  • Soláthairtí seirbhísí uile eile do dhaoine neamh-incháinithe taobh istigh den AE.
  • Ciandíolacháin earraí taobh istigh den Chomhphobal
  • agus
  • Soláthairtí áirithe earraí baile, i gcúinsí sonracha.

Clárúchán don scéim Aontais

Sa chás go gcláraíonn gnó do scéim an Aontais, ní mór dóibh CBL iomlán an AE atá dlite ar sholáthairtí clúdaithe faoi scéim an Aontais a dhearbhú agus a íoc.

Aistreofar clárúchán a bhí ann cheana faoin MIUG go dtí an IUG go huathoibríoch. Tar éis clárú, ní mór na soláthairtí uile a thagann faoi scóip na scéime a dhearbhú tríd an IUG.

Féadann soláthraithe atá bunaithe in Éirinn clárú do scéim an Aontais go leictreonach. Déantar seo tríd an rannán CBL IUG ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Féadann soláthraí nár bunaíodh san AE clarú in Éirinn do scéim an Aontais tríd an tairseach clárúcháin neamh-Aontais a úsáid.

Tá cead ag soláthraithe nár bunaíodh san AE agus atá cláraithe le haghaidh scéim eile faoin IUG in Éirinn clárú sa Stát tríd an rannán CBL IUG in ROS.

Ní fhéadann na soláthraithe seo clárú do scéim an Aontais in Éirinn ach amháin sa chás go bhfuil ciandíolacháin seirbhísí taobh istigh den Chomhphobal á dhéanamh acu.

Tá tuilleadh eolais ar scéim an Aontais le fáil sa rannán Treoir bhreise.