CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

An bhféadfaidh tú CBL ionchuir a aiséileamh sa tuairisceán CBL MOSS?

Ní fhéadfaidh tú CBL ionchuir a aiséileamh i do thuairisceán CBL MOSS.

Ba chóir ach CBL aschuir a chur san áireamh ar do thuairisceán CBL MOSS. Ba chóir an ollsuim incháinithe agus an cháin iomlán iníoctha maidir le gach Ballstát a léiriú sa tuairisceán CBL MOSS.

Má tá tú i dteideal aisíocaíocht chánach a éileamh i mBallstát nach bhfuil tú cláraithe le haghaidh CBL ann, ba chóir duit d'éileamh a sheoladh trí :

Ar aghaidh: Cén chaoi agus cén uair ar chóir íocaíocht CBL i leith Mionionad Uileghnó a thíolacadh?