CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Léargas ginearálta

Soláthairtí baile do sheirbhísí teileachumarsáide, do sheirbhísí craoltóireachta agus do sheirbhísí leictreonacha (TBE) 

Ní fhéadfaidh tú do sholáthairtí seirbhísí TBE le custaiméirí Éireannacha a chur san áireamh i do thuairisceán CBL le haghaidh MOSS má tá tú cláraithe do scéim an Aontais sa Stát.  In ionad, ní mór duit na soláthairtí siúd a chur san áireamh i do ghnáth-thuairisceán CBL intíre.

Ar an nós céanna, má dhéanann tú soláthairtí do chustaiméirí i mBallstát ina bhfuil bunaíocht sheasta agat, ba chóir duit gan na soláthairtí siúd a áireamh sa tuairisceán CBL MOSS. Ní mór duit iad a chur san áireamh i dtuairisceán intíre CBL an Bhallstáit sin.

Scéim Neamh-Aontais

Má tá tú cláraithe don scéim neamh-Aontais in Éirinn agus má dhéanann tú soláthairtí do chustaiméirí in Éirinn, ní mór duit na soláthairtí siúd a chur san áireamh sa tuairisceán CBL MOSS.

Ar aghaidh: Eolas atá ag teastáil ar an tuairisceán CBL MOSS