CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Eolas atá ag teastáil ar an tuairisceán CBL MOSS

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an tuairisceán CBL MOSS a réamhchomhlánú leis na bunsonraí ar nós uimhir chláraithe MOSS agus an ráithe ábhartha féilire. Ceadóidh roghchlár anuas duit na Ballstáit aonair a roghnú a ndearna tú soláthairtí iontu agus na sonraí ábhartha a iontráil a bhaineann leis na soláthairtí sa Bhallstát sin.

Tuairisceáin na scéime Aontais

Beidh ort an méid seo a leanas a iontráil:

  • suim incháinithe na soláthairtí seirbhísí TBE a iontráil a rinneadh ó do bhunaíocht in Éirinn do chustaiméirí i mBallstáit eile
  • suim incháinithe na soláthairtí seirbhísí TBE a iontráil a rinneadh ó do bhunaíocht in Éirinn do chustaiméirí i mBallstáit eile, seachas na soláthairtí sin a rinneadh le ballstát ina bhfuil suíomh bunaíochta agat.

Tuairisceáin na scéime neamh-Aontais

Beidh ort suim incháinithe na soláthairtí seirbhísí TBE do dhaoine neamh-incháinithe san Aontas Eorpach (AE) a iontráil.

Don dá scéim, má tá rátaí iolracha infheidhme sa Bhallstát sin, féadfaidh tú roinnt iontrálacha a dhéanamh.

Nuair a iontrálann tú an suim incháinithe agus roghnaíonn tú an ráta ábhartha CBL, ríomhfaidh an córas MOSS an CBL atá le híoc ar gach ráta agus ríomhfaidh sé an suim iomlán atá le híoc don Bhallstát sin.

Nuair a chríochnaíonn tú an tuairisceán maidir le gach Ballstát ábhartha, ríomhfaidh an córas MOSS an suim iomlán atá le híoc maidir le gach Ballstát.

Ar aghaidh: Tuairisceán CBL MOSS a thíolacadh