CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Céard a tharlaíonn má ró-íocann mé CBL

Nuair a dhéanann tú íocaíocht trí MOSS, cuirfear i gcomparáid í leis an tuairisceán comhfhreagrach CBL MOSS. Más mó an méid a íocadh ná an méid iomlán atá dlite ar do thuairisceán CBL MOSS, aisíocfaidh na Coimisinéirí méid na ró-íocaíochta leat.

Tuairisceán CBL MOSS a cheartú

Má dhéanann tú ceartú ar do thuairisceán a n-eascraíonn ró-íocaíocht as, má dhéantar an ceartú seo sular leithdháil na Coimisinéirí Ioncaim an t-airgead ar an mBallstát/na Ballstáit úsáide, aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an ró-íocaíocht leat.

Má dhéantar an leasú tar éis do na Coimisinéirí an t-airgead a dháileadh leis an mBallstá(i)t úsáide, beidh feidhm ag rialacha an Bhallstáit (na mBallstát) úsáide maidir leis na haisíocaíochtaí.

Tabhair do d’aire

Faoi rialacha scéim an Aontais, coinneoidh na Coimisinéirí céatadán den CBL a bailíodh ar son Ballstát eile maidir le gach ceathrú féilire suas go dtí 31 Nollaig 2018.

Nuair a eascraíonn ró-íocaíocht CBL agus gur scaipeadh an CBL leis an mBallstát úsáide, déanfaidh riarachán cánach an bhallstáit sin an méid sin a leanas ag brath ar a gcuid rialacha:

  • a chuid den mhéid a ró-íocadh a aisíoc leat
  • agus
  • a chur in iúl do na gCoimisinéirí Ioncaim an méid ábhartha den mhéid coinnithe a aisíoc leat.