Cén chaoi a gcláraítear le haghaidh MOSS?

Léargas ginearálta

Braitheann an Ballstát ina bhféadfaidh tú clárú le haghaidh MOSS ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe don scéim Aontais nó don scéim neamh-Aontais.

Ní fhéadtar a bheith cláraithe le haghaidh MOSS ach i mBallstát amháin ag aon am amháin.

Clárúchán don scéim Aontais

Féadtar clárú le haghaidh CBL MOSS trí chlárú ar líne. Cláróidh gnóthais atá bunaithe in Éirinn le haghaidh MOSS ar an gcluaisín Mo Sheirbhísí Féin ina gcuntas ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Má tá tú incháilithe don scéim Aontais, baineann na rialacha a leanas:

  • Má bhunaigh tú do ghnóthas san Aontas Eorpach, ní mór duit clárú le haghaidh MOSS s Bhallstát inar bhunaigh tú an gnóthas.
  • Má tá do ghnóthas bunaithe lasmuigh den AE agus má tá bunachas seasta amháin agat san AE, ní mór duit clárú le haghaidh MOSS sa Bhallstáit ina bhfuil an bunachas seasta sin lonnaithe.
  • Má tá do ghnóthas bunaithe lasmuigh den AE agus má tá bunachais sheasta agat i mbreis agus Ballstát amháin, féadfaidh tú a roghnú clárú don MOSS in aon cheann de na Ballstáit ina bhfuil bunaíocht sheasta agat.

Clárúchán do scéim MOSS neamh-Aontais

Féadfaidh gnóthaí atá bunaithe lasmuigh den AE gan bunachas seasta laistigh den Aontas Eorpaigh clárú trí úsáid a bhaint as an gclárúchán neamh-Aontais.

Má tá tú incháilithe don scéim neamh-Aontais (is é sin, níl aon bhunachas agat san AE), féadfaidh tú roghnú clárú le haghaidh MOSS in aon Bhallstát.

Céard atá i gceist le Ballstát aitheantais?

Is é an Ballstát aitheantais an Ballstát ina bhfuil tú cláraithe le haghaidh MOSS, faoin scéim neamh-Aontais MOSS nó faoin scéim Aontais MOSS.

Céard atá i gceist le Ballstát tomhaltais?

Is é an Ballstát tomhaltais an Ballstát ina bhfuil do chustaiméir neamh-incháinithe lonnaithe (féach na rialacha nua maidir le háit an tsoláthair 2015). Is anseo a bhfuil an cháin ar an soláthar dlite.

An bhféadtar do Bhallstát aitheantais a athrú?

Má tá do ghnóthas bunaithe san AE, ní mór gurb ionann an Ballstát ina bhfuil an gnóthas bunaithe agus do Bhallstát aitheantais.

Mura bhfuil do ghnóthas bunaithe san AE agus má roghnaíonn tú do Bhallstát aitheantais, ní mór duit fanacht cláraithe sa Bhallstát sin ar feadh dhá bhliain ón dáta cláraithe. Tá feidhm leis seo chomh maith ach amháin má thagann athrú ar do chúinsí sa chaoi is nach gcomhlíonann tú na critéir chun an Ballstát sin a úsáid mar do Bhallstát aitheantais.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcláraítear le haghaidh MOSS?