Taifid agus iniúchtaí MOSS

Cé a fhéadann mo thaifid MOSS a iarraidh?

Féadfar iarratas a dhéanamh ar na taifid ón:

  • mBallstát Aitheantais
  • mBallstát úsáide, maidir le soláthairtí a rinneadh sa bhallstát áirithe sin.

Tá nósanna imeachta coiteann aontaithe ag formhór na mBallstát maidir le taifid a iarraidh. Tá na nósanna imeachta seo deartha chun an t-ualach comhlíontachta a shimpliú.

Sa chás gurb í Éire ballstát an aitheantais, ba chóir duit d’iarratas ar thaifid MOSS a dhíriú trí na Coimisinéirí Ioncaim. Iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim na taifid a fháil uait agus cuirfidh ar aghaidh iad chuig an mBallstát eile.

Féadfaidh sé go ndéanfaidh Ballstát an tomhaltais, áfach, teagmháil leat go díreach chun do thaifid a iarraidh maidir le soláthairtí atá incháinithe laistigh dá dhlínse.

Mura bhfuil Ballstát ann tomhaltais sásta leis an bhfaisnéis a soláthraíodh, áfach, féadfaidh siad iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncaim tabhairt faoi iniúchadh ar do thaifid.

Taifid á sholáthar

Ní mór na taifid a sholáthar go leictreonach.

Tá forbairt déanta ag an gCoimisiún AE ar Comhad Iniúchóireachta Caighdeánach le haghaidh MOSS atá bunaithe ar an bhfaisnéis atá ortsa a choinneáil. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh na sonraí riachtanacha a easpórtáil ó chóras cuntasaíochta an ghnólachta, go tapa, go furasta agus ar bhealach réamhchinnte.  Is é XML an rogha formáide chun na sonraí seo a fháil.

Níl úsáid Standard Audit File Schema Specifications éigeantach, cé go molann na Coimisinéirí Ioncaim é a úsáid. Ní cheanglaítear é a tíolacadh i bhformáid XML. Is leor aon fhormáid oiriúnach.

Sonraí a aistriú

Soláthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim modheolaíocht shlán chun na sonraí a aistriú agus iad a sheoladh ar aghaidh chuig na Ballstát ábhartha.

Ar aghaidh: Cén chaoi a dhéileáiltear le hiniúchtaí MOSS?