Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Stádas an Chustaiméara – stádas incháinithe nó stádas neamh-incháinithe

Ní mór don soláthraí stádas incháinithe nó neamh-incháinithe an chustaiméara a aithint. Deimhneoidh sé seo cé acu an é an custaiméir nó an soláthraí atá faoi dhliteanas don Cháin Bhreisluacha (CBL) ar an soláthar. Beidh soláthar seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí incháinithe i mBallstát an chustaiméara, is cuma cé acu an custaiméir gnó nó neamhghnó an custaiméir.

Is minic go ndearbhaítear stádas custaiméara gnó ach an custaiméir an uimhir CBL a chur ar fáil. Sa chás nár chuir an custaiméir uimhir CBL ar fáil ach cruthúnas agat ar stádas gnó an chustaiméara (mar shampla an cruthúnas go bhfuil an custaiméir i mbun clárú le haghaidh CBL), níl dualgas ort CBL a ghearradh. Sa chás seo, féadfaidh tú caitheamh leis an custaiméir mar chustaiméir gnó.

Murar chuir an custaiméir uimhir CBL ar fáil duit agus mura bhfuil tú cinnte faoina stádas, féadfaidh tú caitheamh leis an gcustaiméir mar chustaiméir neamhghnó agus CBL a ghearradh ar an soláthar. Sa chás go gcuireann an custaiméir uimhir CBL ar fáil duit laistigh de thráth réasúnta tar éis an tsoláthair agus go bhfuil tú sásta go raibh an custaiméir i mbun gnó ag an tráth a rinneadh an soláthar, ba chóir duit coigeartú a dhéanamh chun stádas incháinithe an chustaiméara a léiriú.

Ar aghaidh: Cé atá ag déanamh an tsoláthair leis an tomhaltóir deiridh?