Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Rialacha nua ar áit an tsoláthair

Ón 1 Eanáir 2015 ar aghaidh, is í an áit soláthair maidir le soláthar seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus leictreonacha do thomhaltóirí an áit ina bhfuil an tomhaltóir bunaithe, an áit a bhfuil seoladh buan ag an tomhaltóir nó an áit ina bhfuil gnáthchónaí ar an tomhaltóir (Féach toimhdí i leith láthair an chustaiméara).

Ní chuireann na hathruithe isteach ar sholáthairtí seirbhísí teileachumarsáide, craoltóireachta agus leictreonacha a mbaineann le gnólacht. Leanann siad orthu a bheith incháinithe nuair atá an custaiméir gnó bunaithe.

Tagann soláthar seirbhísí TBE do thomhaltóirí atá bunaithe nó a chónaíonn lasmuigh den Aontas Eorpach (AE) taobh amuigh de chuimsiú Cáin Bhreisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh. Tá seo faoi réir na rialacha úsáide agus taitnimh, dar ndóigh.

Ar aghaidh: Stádas an Chustaiméara – stádas incháinithe nó stádas neamh-incháinithe