Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Cé atá ag déanamh an tsoláthair leis an tomhaltóir deiridh?

I gcás an chraolacháin agus an chuid is mó de sheirbhísí teileachumarsáide, is gnách go mbíonn sé soiléir cé atá ag déanamh an soláthar don chustaiméir deiridh.

I gcás ríomhsheirbhísí a sholáthraítear trí líonra teileachumarsáide, comhéadan nó tairseach agus i gcás seirbhísí teileafóin a sholáthraítear tríd an idirlíon (VoIP, mar shampla), ní léir i gcónaí cé hé soláthraí na seirbhíse. Tá sé riachtanach, mar sin, a aithint cén soláthraí sa slabhra soláthair atá ag soláthar na seirbhíse don chustaiméir deiridh.

Más duine incháinithe thú atá ‘ag glacadh páirte i soláthar':

  • ríomhsheirbhísí arna soláthar trí líonra teileachumarsáide, comhéadan nó tairseach
  • seirbhís theileafóin a soláthraítear tríd an idirlíon

meastar gur i d’ainm féin a fuair agus a sholáthar tú na seirbhísí sin. Tá tú dliteanach, mar sin, as cuntas a choinneáil ar Cháin Bhreisluacha (CBL) ar sholáthar na seirbhísí do do chustaiméir.

Féadtar treis a ghabháil ar an toimhde seo sa chás gurb é an soláthraí iarbhír seirbhíse ‘an soláthraí a thugtar le fios go sainráite’ agus léirítear é seo sna socruithe conarthacha idir na páirtithe.

Mínítear ‘ag glacadh páirt i soláthar’ seirbhísí TCR sa rannán: céard a chiallaíonn ‘ag glacadh páirt i soláthar’ don chustaiméir? Tá nasc chuig an leathanach seo curtha ar fáil sa liosta ar an roghchlár thuasluaite.

Céard a chiallaíonn ‘an soláthraí a thugtar le fios go sainráite’?

Má tá páirt á glacadh agat i soláthar seirbhísí TCR agus má bhaineann aon cheann den mhéid seo a leanas leat:

  • is tusa a údaraíonn an muirear ar an gcustaiméir maidir leis an soláthar
  • is tusa a údaraíonn seachadadh an tsoláthair don chustaiméir
  • is tusa a shocraíonn téarmaí agus coinníollacha an tsoláthair 

rinne, nó meastar go ndearna, tú an tseirbhís sin a fháil agus a sholáthar i d’ainm féin. Ní fhéadfaidh tú duine eile a ainmniú go sainráite sa slabhra mar an soláthraí. Tá tú freagrach as an CBL ar an soláthar do do chustaiméir.

Féadfar sárú a dhéanamh ar an toimhde go bhfuair tú an tseirbhís i d’ainm féin:

  • mura ndéanann tú aon cheann do na bearta liostáilte thuasluaite
  • agus
  • cuirtear an tseirbhís agus an soláthraí iarbhír den tseirbhís in iúl go follasach ar gach sonrasc a eisíodh i slabhra an tsoláthair agus ar an mbilleáil nó an admháil a eisíodh chuig an chustaiméir deiridh.

Má chomhlíontar na coinníollacha seo, ní bheidh ort cuntas a choinneáil don CBL maidir le soláthar na seirbhíse sin.

Ar aghaidh: Céard atá i gceist le 'páirt a ghlacadh sa soláthar'?