Céard is MOSS ann?

Léargas ginearálta

Is beart simplithe é an scéim maidir le Cáin Bhreisluacha (CBL) le haghaidh Mionionad Uileghnó (MOSS). Laghdaíonn MOSS an t-ualach agus an costas riaracháin ar ghnó maidir le seirbhísí teileachumarsáide, craoltóireachta agus leictreonacha (TBE) a sholáthar do dhaoine neamh-incháinithe.

Mura mbaineann tú leas as an scéim CBL MOSS do sheirbhísí mar iad, beidh ort clárú le haghaidh CBL i ngach Ballstát ina ndéanann tú na soláthairtí gnólacht le tomhaltóir (B2C) seo agus CBL a ghearradh agus cuntas a choinneáil air.

MOSS an Aontais agus neamh-Aontais

Tá dhá scéim laistigh de MOSS:

  • Is do dhaoine incháinithe a bhfuil bunaíocht laistigh den Aontas Eorpach (AE) acu scéim an Aontais, ach go bhfuil siad ag déanamh soláthairtí go Ballstáit nach bhfuil bunaíocht acu iontu.
  • Is do dhaoine incháinithe nach bhfuil bunaíocht laistigh den AE acu an scéim neamh-Aontais.

Tá na rialacha a bhaineann le hoibriú MOSS nach mór mar an gcéanna don scéim neamh-Aontais agus don scéim Aontais. Is é an t-aon difríocht ná an critéir a úsáidtear chun cinneadh a dhéanamh cén áit a bhféadfaidh an ngnólacht clárú le haghaidh MOSS.

An bhfuil an scéim roghnach nó éigeantach?

Féadfaidh tú rogha a dhéanamh chun scéim MOSS a úsáid. Má roghnaíonn tú chun MOSS a úsáid, áfach, ní mór duit é a úsáid maidir le do chuid soláthairtí ó Ghnó go Tomhaltóir (B2C) a dhéanann tú i dtaobh teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí i mBallstáit nach bhfuil tú bunaithe iontu.

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-oibríonn MOSS?