Miondíoltóirí gairneoireachta

Ní mór duit clárú agus cuntas a thabhairt i leith Cáin Bhreisluacha (CBL) más mó, nó más gur dócha gur mó do mhiondíolachán earraí gairneoireachta agus earraí eile €75,000 in aon tréimhse 12 mhí amháin.

Ciallaíonn táirgí gairneoireachta sa rannán seo táirgí neamhbhia. Earraí eile is ea earraí seachas táirgí talmhaíochta.

Tá an rannán seo ábhartha:

  • do gach miondíoltóir táirgí gairneoireachta
  • d’ionaid gharraíodóireachta
  • d’fheirmeoirí ar chothromráta.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le miondíoltóirí gairneoireachta le fáil sa rannán Troir breise.