Fuil an duine agus táirgí plasma fola daonna

Tá fuil duine díolmhaithe ó Cháin Bhreisluacha (CBL).

Tá plasma fola an duine díolmhaithe ó CBL nó incháinithe ag an ráta caighdeánach CBL ag brath ar an úsáid atá beartaithe don táirge.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le fuil duine agus táirgí plasma fola daonna sa rannán Treoir bhreise.