Leigheas daonna

Go ginearálta, tá cógais dhaonna faoi réir an ráta caighdeánach Cánach Breisluacha (CBL) ach amháin:

  • cógais lena gcaitheamh ag an duine ó bhéal
  • agus
  • atá ceadúnaithe, nó údaraithe, ag an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA).

Tá teiripí athsholáthair áirithe do thomhaltas neamh-bhéil an duine nialasach freisin.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL i leith leigheas daonna ar fáil sa rannán Treoir breise.