CBL a ghearradh ar earraí

Cén uair nach mbíonn soláthar earraí incháinithe?

Ní thagann dliteanas do Cáin Bhreisluacha (CBL) aníos sna cúinsí seo a leanas:

  • Nuair atá athrú úinéireachta ar earraí mar urrús i leith iasachta nó féich.
  • Nuair a dhéantar gnó a aistriú ina iomláine nó i bpáirt ó dhuine cuntasach amháin go duine cuntasach eile.
  • Earraí a soláthraíodh saor in aisce faoi bharánta nó ráthaíocht.
  • Earraí le luach níos lú ná €20.