Frithmhuirear don earnáil tógála

Tá rialacha speisialta ann do phríomhchonraitheoirí agus do fhochonraitheoirí páirteach sa tionscal tógála agus an chaoi a ndéanann siad cuntasaíocht ar Cháin Bhreisluacha (CBL).

Tá tuilleadh eolais ar an bhfrithmhuirear do ghníomhaíochtaí tógála le fáil sa rannán Treoir breise.