Soláthar maoine

Cén uair a bhíonn soláthar maoine díolmhaithe?

Nuair a tharlaíonn an soláthar níos deireanaí ná an dáta a dtugtar foráil dó faoi na rialacha dhá bhliain, cúig bliana agus 20 bliain, bíonn soláthar na maoine díolmhaithe ó Cháin Bhreisluacha (CBL).

Nuair a tharlaíonn an soláthar, áfach, le linn shaolré CBL na maoine, beidh impleachtaí faoin Scéim Earraí Caipitiúla (SEC) ann a bhaineann leis an soláthar. (Féach an Scéim Earraí Caipitiúla (SEC) — coigeartuithe eile).

Nuair is maoin chónaithe atá ann, is incháinithe i gcónaí a bhíonn soláthar an duine a d’fhorbair é in imeacht gnó (mar shampla, forbróir maoine) nó soláthar an duine ceangailte leis an bhforbróir maoine.

An bhféadtar roghnú cáin a ghearradh ar sholáthairtí díolmhaithe – comhrogha cánachais?

I gcás soláthar díolmhaithe maoine, féadfaidh an díoltóir agus an ceannaitheoir roghnú an soláthar a dhéanamh incháinithe sa chás go bhfuil an dá pháirtí: 

  • ina ndaoine incháinithe
  • agus
  • i mbun gnó a sheoladh sa Stát.

Ní fhéadtar, mar sin an comhroghnú cánachais a fheidhmiú nuair a bhíonn ceachtar nó an dá pháirtí i mbun gníomhaíochtaí taobh amuigh de scóip an CBL. Is cinneadh comhroinnte é comhroghnú cánachais agus ní mór é a fheidhmiú trí chomhaontú i scríbhinn idir páirtithe an idirbhirt.

Nuair a fheidhmítear an rogha cáin a ghearradh, is é an ceannaitheoir agus ní an díoltóir atá freagrach as cuntas a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim ar an CBL iníoctha, faoin gcóras frithmhuirir. Ba chóir don cheannaitheoir clárú le haghaidh CBL mura bhfuil siad cláraithe cheana féin.

Ar aghaidh: Cánachas CBL ar roghanna, éasúintí agus cearta slí