Cóiríocht éigeandála

Tá cóiríocht éigeandála de chuid an Stáit a sholáthar taobh amuigh de scóip na Cánach Breisluacha (CBL). Tá soláthar cóiríochta éigeandála in iomlán nó i gcuid de theach, in árasán nó i mbunaíocht eile den chineál sin díolmhaithe ó CBL.

Meastar gur soláthar cóiríochta éigeandála díolmhaithe é cóiríocht in óstán nó teach aíochta faoi chonradh le gníomhaireacht Stáit sa chás:

  • go sholáthraítear é mar chóiríocht ‘éigeandála’ go heisiach
  • agus
  • nach bhfuil sé ar fáil mar chóiríocht d’aíonna nó chóiríocht óstáin don phobal i gcoitinne.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le cóiríocht éigeandála agus seirbhísí cúntacha le fáil sa rannán Treoir bhreise.