Seirbhísí taighde arna ndéanamh ag comhlachtaí oideachais tríú leibhéal

Ní bhíonn soláthar seirbhísí taighde ag comhlachtaí oideachais faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) ach i gcúinsí áirithe.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL i leith seirbhísí taighde arna ndéanamh ag comhlachtaí oideachais tríú leibhéal sa rannán Treoir bhreise.

Má bhíonn amhras ar bith ar eagraíocht maidir leis an stádas incháinithe atá ag aon chás nó gníomhaíocht ar leith, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh lena oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le comhairle a fháil.