Seirbhísí taighde arna ndéanamh ag comhlachtaí oideachais tríú leibhéal

Bíonn soláthar seirbhísí taighde ag comhlachtaí oideachais faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) i gcúinsí áirithe.

Cabhróidh an treoirleabhar cánach agus dleachta sa rannán Treoir breise le comhlachtaí oideachais deimhniú céard is soláthar taighde incháinithe ann.

Má bhíonn amhras ar bith ar eagraíocht maidir leis an stádas incháinithe atá ag aon chás nó gníomhaíocht ar leith, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh lena n-oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le comhairle a fháil.