Seirbhísí taighde arna ndéanamh ag comhlachtaí oideachais tríú leibhéal

Ní bhíonn soláthar seirbhísí taighde ag comhlachtaí oideachais faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) ach i gcúinsí áirithe.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL i leith seirbhísí taighde arna ndéanamh ag comhlachtaí oideachais tríú leibhéal sa rannán Treoir bhreise.

Má bhíonn amhras ar bith ar eagraíocht maidir le stádas incháinithe a ngníomhaíochtaí, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh lena oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le comhairle a fháil.