Úsáid agus tairbhiú soláthairtí

Cinntíonn na rialacha um úsáid agus tairbhiú go ngearrtar cáin ar sheirbhísí nuair a dhéantar an tseirbhís a úsáid agus a thairbhiú. 

Cuireann na rialacha cosc ar chánachas dúbailte, ar neamhchánachas agus ar shaobhadh iomaíochta. Cinntíonn na soláthairtí seo go bhfuil áit an tsoláthar seirbhíse an áit a úsáidtear agus a taibhítear an tseirbhís iarbhír.

Baineann na rialacha um úsáid agus tairbhiú ach amháin lena bhfuil a leanas:

 • Earraí inaistrithe a fhruiliú
 • Modhanna iompair a fhruilliú
 • Seirbhísí teileachumarsáide
 • Seirbhísí airgeadais.

Tóg, mar shampla, cás ina bhfuil áit an tsoláthair seirbhíse an Stát faoi na rialacha ginearálta. Má úsáidtear agus tairbhítear an tseirbhís sin go hiarbhír taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE), measfar áit an tsoláthair taobh amuigh den AE. 

De rogha ar sin, i gcás go bhfuil áit tsoláthair seirbhíse taobh amuigh den AE, má tá an tseirbhís sin á húsáid agus á tairbhiú go hiarbhír sa Stát, is é áit an tsoláthair an Stát.

Earraí inaistrithe a fhruiliú

Meastar gurb é an Stát áit an tsoláthair d’earraí inaistrithe a fhruiliú sa chás:

 • go mbeadh áit an tsoláthair taobh amuigh den AE faoi na rialacha ginearálta
 • agus
 • go raibh an tseirbhís úsáidte agus tairbhithe sa Stát. 

Modhanna iompair a fhruiliú

Meastar gurb taobh amuigh den AE áit an tsoláthair de modhanna iompair a fhruiliú sa chás:

 • go mbeadh áit an tsoláthair an Stát faoi na rialacha ginearálta
 • agus
 • go raibh an tseirbhís úsáidte agus tairbhithe taobh amuigh den AE.

Seirbhísí teileachumarsáide

Tá dhá riail úsáid agus tairbhiú a bhaineann le seirbhísí teileachumarsáide.

Seirbhísí teileachumarsáide, seirbhísí craolta raidió agus teilifíse agus cártaí fóin

Meastar gurb é an Stát áit an tsoláthair na seirbhísí nó cártaí seo do tomhaltóirí sa chás:

 • go mbeadh áit an tsoláthair taobh amuigh den AE faoi na rialacha ginearálta
 • agus
 • go raibh na seirbhísí nó cártaí úsáidte agus tairbhithe sa Stát.

Teileachumarsáid agus cártaí fóin

Meastar gurb é an Stát áit an tsoláthair na seirbhísí teileachumarsáide nó cártaí ag gnó bunaithe in Éirinn do tomhaltóirí sa chás:

 • go mbeadh áit an tsoláthair taobh amuigh den AE faoi na rialacha ginearálta
 • agus
 • go raibh an tseirbhísí nó cárta úsáidte agus tairbhithe sa Stát.

Seirbhísí airgeadais

Áirítear le seirbhísí airgeadais baincéireacht, árachas, athárachas agus bainistíocht ciste airgeadais ach ní áirítear soláthar áiseann taisce slána. 

Meastar gurb é an Stát áit an tsoláthair na seirbhísí airgeadais do tomhaltóirí sa chás:

 • go mbeadh áit an tsoláthair taobh amuigh den AE faoi na rialacha ginearálta
 • agus
 • go raibh na seirbhísí úsáidte agus tairbhithe sa Stát.

Seirbhísí aistriú airgid

Meastar gurb é an Stát áit an tsoláthair na seirbhísí aistriú airgid idirghabhálaí do príomhoide bunaithe taobh amuigh den AE sa chás:

 • go raibh na seirbhísí aistriú airgid soláthartha do dhuine sa Stát
 • agus
 • go bhfuil siad úsáidte agus tairbhithe sa Stát i ndáiríre.