Cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta

Táillí a ghearrann cleachtóirí dócmhainneachta, lena n-áirítear cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta, tá siad faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach.

Beidh cleachtóir dócmhainneachta pearsanta páirteach i socruithe maidir le socraíochtaí fiachas agus i socruithe maidir le dócmhainneacht phearsanta mar a fhoráiltear dóibh i gcaibidil 3 agus 4 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le cleachtóirí dócmhainneachta, lena n-áirítear cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta, ar fáil sa rannán Treoir bhreise.