Cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta

Táillí a ghearrann cleachtóirí dócmhainneachta, lena n-áirítear cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta, tá siad faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach.

Beidh cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta, mar a fhoráiltear i gcaibidil 3 agus 4 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012, páirteach i:

  • socruithe maidir le socraíochtaí fiachas
  • socruithe maidir le dóchmhainneacht phearsanta 

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le cleachtóirí dócmhainneachta, lena n-áirítear cleachtóirí dócmhainneachta pearsanta, ar fáil sa rannán Treoir bhreise.