Seirbhísí incháinithe ag ráta na n-earraí (an riail dhá thrian)

Céard é an riail dhá thrian?

Is minic go gcuirtear earraí ar fáil le linn seirbhís a sholáthar, mar shampla, páirteanna i ndeisiú meaisín níocháin.

Tá rialacha áirithe ann i ndáil leis an gcaoi a ndéantar cáin a ghearradh ar an idirbheart seo chun críocha Cánach Breisluacha (CBL).

Tabhair do d’aire

Níl CBL curtha san áireamh sna figiúirí agus sna costais uile.

Más rud é go sáraíonn costas na hearraí a úsáidtear chun an obair a dhéanamh dhá thrian den phraghas iomlán:

  • beidh feidhm ag an ráta a bhaineann leis na hearraí ar an idirbheart iomlán.

Más rud é nach sáraíonn costais na n-earraí a úsáidtear chun an obair a dhéanamh dhá thrian den phraghas iomlán:

  • beidh feidhm ag an ráta a bhaineann leis an tseirbhís ar an idirbheart iomlán.

Tugtar an riail dhá thrian air seo.

Níl na seirbhísí seo a leanas faoi réir na rialach dhá thrian:

  • Mótarfheithiclí nó innealra talmhaíochta a dheisiú nó a chothabháil
  • Seirbhísí tógála nuair a thugann príomhchonraitheoirí cuntas ar CBL ar sheirbhísí a fháil ó fhochonraitheoirí
  • Seirbhís tógála idir dhá pháirtí a bhfuil ceangal eatarthu.