Seirbhísí a sholáthraítear go leictreonach

Céard is seirbhís curtha ar fáil go leictreonach ann?

Is éard is seirbhís a sholáthraítear go leictreonach ann ná seirbhís:

 • a sheachadtar thar an idirlíon (nó thar líonra leictreonach a bhraitheann ar an idirlíon nó ar a mhacasamhail de líonra lena soláthar)
 • agus
 • a bhraitheann go mór ar theicneolaíocht faisnéise dá soláthar. Seirbhís uathoibrithe atá ann go bunúsach lena mbaineann an idirghabháil is lú ó dhuine, agus in éagmais theicneolaíocht na faisnéise, níl sí inmharthanach.

Seo a leanas roinnt samplaí:

 • táirgí digiteacha, (amhail bogearraí agus athruithe nó uasghráduithe ar bhogearraí)
 • seirbhísí a thugann tacaíocht do ghnó nó do láithreacht phearsanta ar líonra leictreonach (suíomh idirlín, mar shampla)
 • seirbhísí ginte go huathoibríoch ó ríomhaire tríd an idirlíon nó trí líonra leictreonach mar fhreagairt ar shonraí ar leith arna gcur isteach ag an gcustaiméir
 • seirbhísí eile atá uathoibrithe agus a bhraitheann ar an idirlíon nó ar líonra leictreonach dá soláthar.

Braitheann áit an tsoláthair do sheirbhísí a sholáthraítear go leictreonach ar an duine a bhfuil tú ag soláthar na seirbhísí dóibh.

Gnó le Gnó (B2B)

Baineann na gnáthrialacha ar áit soláthair B2B le hábhar.

Gnó le Tomhaltóir (B2C)

Is é áit an tsoláthair ná an áit:

 • a bhfuil an custaiméir bunaithe
 • a bhfuil buanseoladh an chustaiméara
 • a bhfuil gnáthchónaí ar an gcustaiméir.

Tairseach nua Gnó le Tomhaltóir (B2C)

Tugadh isteach tairseach ar láimhdeachas bliantúil de €10,000 (gan CBL san áireamh) ar an 1 Eanáir 2019. Cuireadh an tairseach seo i bhfeidhm chun leas a thabhairt do mhicreaghnóthaí nach soláthraíonn seirbhísí TCR do chustaiméirí i mBallstáit eile ó am go ham. Suas leis an tairseach seo, féadtar caitheamh le háit soláthair na seirbhísí sin mar Bhallstát san áit ina bhfuil:

 • an soláthraí bunaithe
 • buanseoladh an duine
 • gnáthchónaí ar an soláthróir.

Chun an tairseach a chur i bhfeidhm, ní mór don soláthraí a bheith bunaithe, seoladh buan a bheith aige nó aici, nó gnáthchónaí a bheith air nó uirthi in aon Bhallstát amháin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannán faoin Mionionad Uileghnó (MOSS).