Céard is rátaí CBL ann?

Ráta CBL do bheostoc

Baineann an ráta Cánach Bhreisluacha (CBL) do bheostoc le beostoc go ginearálta, agus le capaill atá beartaithe lena n-úsáid in ullmhúchán bia-ábhair nó táirgeacht talmhaíochta.