Céard is rátaí CBL ann?

An dara ráta laghdaithe CBL

Baineann an dara ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le hearraí agus seirbhísí áirithe, lena n-áirítear:

 • nuachtáin agus tréimhseacháin
 • ríomhleabhair, ríomhnuachtáin agus ríomhthréimhseacháin áirithe (seachas iad siúd atá tiomanta, go hiomlán nó den chuid is mó, don fhógraíocht, nó atá déanta suas go hiomlán nó den chuid is mó de chlosábhair agus ábhair físe)
 • áiseanna rannpháirtíochta spóirt, arna soláthar ag duine seachas eagraíocht dheonach neamhbhrabúis.

Le haghaidh na tréimse ón 1 Samhain 2020 go dtí an 31 Nollaig 2021, tá na míreanna seo a leanas faoi réir an dara ráta laghdaithe CBL

 • soláthairtí lónadóireachta agus bialainne, (seachas alcól, deochanna boga agus uisce buidéalaithe
 • bia te le beir leat agus tae agus caife te
 • ligin óstáin, amhail tithe aíochta, páirceanna carbhán nó láithreacha campála
 • ceadanna isteach do phictiúrlanna, amharclanna, léirithe ceoil, músaeim, taispeántais nó dánlanna ealaíne
 • na cineálacha seirbhísí siamsaíochta a bheadh ar fáil de ghnáth i bpáirceanna aonaigh nó páirceanna siamsaíochta
 • cead isteach d’fheirm oscailte
 • seirbhísí gruagaireachta
 • ábhar áirithe clóite, amhail bróisiúir, bileoga eolais, catalóga nó ceol clóite (seachas leabhair).

Baineann an ráta laghdaithe CBL leis na míreanna thuas roimh an 1 Samhain 2020.

Ar aghaidh: Ráta nialasach CBL