Céard is rátaí CBL ann?

An dara ráta laghdaithe CBL

Baineann an dara ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le hearraí agus seirbhísí áirithe lena n-áirítear:

  • nuachtáin agus tréimhseacháin
  • ríomhLeabhair, ríomhNuachtáin agus ríomhTréimhseacháin (gan iadsan san áireamh atá tiomanta den chuid is mó nó go hiomlán i leith fógraíocht, nó atá comhdheánta den chuid is mó nó go hiomlán le ábhar fuaime nó físeáin)
  • áiseanna le haghaidh rannpháirtíochta i spórt arna soláthar ag duine seachas eagraíocht neamhbhrabúis.

Ar aghaidh: Ráta nialasach CBL