Sonraisc

Céard is sonrasc CBL ann?

Is doiciméad é sonrasc Cánach Breisluacha (CBL) a eisíonn duine cuntasach. Leagann sonrasc CBL amach sonraí maidir le soláthar inchánaithe agus gach eolais ghaolmhar mar atá forordaithe le dlí CBL.

Ní mór sonrasc CBL a eisiúint laistigh de 15 lá ó dheireadh na míosa inar soláthraíodh na hearraí nó seirbhísí.

Cén fáth go bhfuil sonraisc CBL tábhachtach?

Is é an t-eolas a thugtar ar shonrasc CBL an bunús chun do dhliteanas CBL ar sholáthar earraí nó seirbhísí a fháil amach.

Cumasaíonn sé do do chustaiméirí CBL an CBL a gearradh orthu a éileamh ar ais. 

Ar aghaidh: Cé ba chóir sonrasc CBL a eisiúint?