Sonraisc

Cé ba chóir sonrasc CBL a eisiúint?

Tá an dualgas ar dhuine cuntasach a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí incháinithe (seachas seirbhísí foirgníochta a soláthraíodh faoi chonradh bainteach) sonrasc CBL a eisiúint sa chás go ndéantar an soláthar chuig ceann ar bith díobh seo a leanas:

  • duine cuntasach eile
  • Roinn Stáit
  • údarás áitiúil
  • comhlacht curtha ar bun de réir Reachta
  • duine atá i mbun ghníomhaíochta díolmhaithe
  • duine seachas duine príobháideach i mBallstát eile san AE
  • duine i mBallstát eile lena mbaineann frithmhuirear, sé sin, sa chás nach bhfuil an soláthraí in Éirinn freagrach as an CBL ach tá an custaiméir sa Bhallstát eile aisti.

Cé nach bhfuil orthu sonrasc CBL a eisiúint?

Bíonn rialacha speisialta ag baint le soláthar tógála trí

  • fochonraitheoir atá cláraithe le haghaidh CBL sa Stát
  • fochonraitheoir neamhchláraithe

chuig príomhchonraitheoir.

Ar aghaidh: Cén eolas atá ag teastáil ar shonrasc CBL?