Sonraisc

Cé ba chóir sonrasc CBL a eisiúint?

Ní mór do dhuine cuntasach a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí incháinithe (seachas seirbhísí foirgníochta a soláthraíodh faoi chonradh bainteach) sonrasc CBL a eisiúint sa chás go ndéantar an soláthar chuig ceann ar bith díobh seo a leanas:

  • duine cuntasach eile
  • Roinn Stáit
  • údarás áitiúil
  • comhlacht curtha ar bun de réir Reachta
  • duine atá i mbun ghníomhaíochta díolmhaithe
  • duine seachas duine príobháideach i mBallstát eile san AE
  • duine i mBallstát eile lena mbaineann frithmhuirear ar CBL. Seo nuair atá dualgais ar an chustaiméir cuntas a thabhairt ar CBL, sa Bhallstát eile, i leith an tsoláthair.

Cé nach bhfuil orthu sonrasc CBL a eisiúint? 

Bíonn rialacha speisialta ag baint le soláthar tógála trí:

  • fochonraitheoir atá cláraithe le haghaidh CBL sa Stát
  • fochonraitheoir nach bhfuil cláraithe le haghaidh CBL sa Stát a sholáthraíonn na seirbhísí do phríomhchonraitheoir.

Ar aghaidh: Cén fhaisnéis atá ag teastáil ar shonrasc CBL?