Riachtanais sonrasc má fhaightear na híocaíochtaí roimh ré

Má fhaigheann tú íocaíocht in iomlán nó i bpáirt roimh sholáthar na n-earraí nó na seirbhísí a chríochnú, ní mór duit sonrasc Cánach Breisluacha (CBL) a eisiúint maidir le gach íocaíocht faighte. Ní mór sonrasc CBL a eisiúint tráth nach déanaí ná an 15ú lá den mhí ina dhiaidh an dáta a bhfuarthas gach íocaíocht dá leithéid. Ní bhaineann an riail seo le soláthairtí earraí laistigh den Chomhphobal.

Tá rialacha speisialta i bhfeidhm d’éarlaisí.