Riachtanais sonrasc má fhaightear na híocaíochtaí roimh ré

Má fhaigheann tú íocaíocht iomlán nó tráthchodanna roimh dheireadh an tsoláthair (de hearraí agus de sheirbhísí), ní mór duit sonrasc maidir le Cáin Bhreisluacha (CBL) a eisiúint sa bhformáid cheart gan é a bheith níos déanaí ná an 15ú lá den mhí ina dhiaidh le linn nuair a fuarthas íocaíocht dá chuid. Ní bhaineann an riail seo le soláthairtí earraí laistigh den Chomhphobal.

Tá rialacha speisialta i bhfeidhm d’éarlaisí.