Taifid CBL atá le coinneáil

Léargas ginearálta

Tugtar achoimre sa rannán seo ar:

 • cén taifid díolacháin a choinníonn tú
 • cén taifid ceannacháin a choinníonn tú
 • cén fhad chun do thaifid a choinneáil.

Ní mór duit taifid atá iomlán agus cruinn a choimeád de na hidirbheartanna gnó uile a bhaineann le nó a d’fhéadfadh baint a bheith aige le do dhliteanas le haghaidh CBL agus do theidlíocht le haghaidh aiséileamh CBL a fháil ar nós:

 • leabhair gnó agus taifid
 • sonraisc
 • nótaí sochair
 • nótaí dochair
 • admhálacha
 • cuntais
 • rollaí scipéid airgid
 • dearbháin
 • taifid maidir le córas malartaithe faisnéise CBL (VIES)
 • tuairisceáin Intrastat
 • cóipeanna de doiciméid riarachán singil faoi stampa (SADs)
 • ráitis bainc.

Ba chóir do thaifid a choinneáil suas chun dáta agus ba chóir duit miontaifead a bheith déanta orthu chun go bhféadfaidh tú do dhliteanas nó d’aisíocaíocht CBL a ríomh go cruinn. Má dhéantar iniúchadh ar do thaifid, ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim a bheith ábalta cruinneas gach idirbheart a fhíorú.

Ar aghaidh: Cén taifid ceannacháin a choinníonn tú?