Taifid CBL atá le coinneáil

Cén taifid ceannacháin a choinníonn tú?

Ba chóir duit na taifid ar cheannacháin le haghaidh athdhíola a thaifid ar leithligh ó hearraí agus ó sheirbhísí nach bhfuil le haghaidh athdhíola. Ba chóir an t-eolas céanna a thaifeadadh maidir le hiompórtálacha agus fáltais laistigh den Chomhphobal.

Ní mór go dtaispeánfaidh do thaifid:

  • dáta eisithe an tsonraisc
  • uimhir chomhleanúnach (san ord ina gcomhdaítear na sonraisc)
  • ainm an tsoláthraí
  • an chomaoin ar leith ó CBL
  • an méid CBL a gearradh
  • na ceannacháin ag gach ráta CBL, taifeadta ar leithligh.

Ar aghaidh: Cé na taifid díolacháin le choinneáil?