Céard is féinbhilleáil ann?

Is é atá i gceist le féinbhilleáil ná nuair a ghlacann custaiméirí atá cláraithe do Cháin Bhreisluacha (CBL) freagracht as sonraisc CBL a gcuid soláthróirí a eisiúint. Féadfaidh tú an sonrasc féinbhilleála atá ar fáil a ullmhú chomh fada:

  • go gcomhlíonann tú na coinníollacha go léir a bhaineann le hábhar agus le heisiúint an tsonraisc
  • go gcomhlíonann tú gach coinníoll a bhaineann le hábhar nó eisiúint an tsonraisc
  • go bhfuil nósanna imeachta agat ionas go nglacann an soláthraí le bailíocht an tsonraisc
  • go bhfuil féinbhilleáil' léirithe agat ar an sonrasc.

Tuigtear go bhfuil sonrasc eisithe de réir na socruithe seo nuair a ghlacann an soláthraí leis de réir na nósanna imeachta thuasluaite atá i bhfeidhm.