Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

Cé a fhéadfaidh rogha a dhéanamh clárú le haghaidh CBL?

Féadfaidh na daoine incháinithe seo a leanas atá bunaithe sa Stát rogha a dhéanamh clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL):

  • feirmeoirí
  • iascairí
  • gnóthais nach sáraíonn na tairseacha CBL.

An bhféadtar do rogha chun clárú a shiardhátú?

Ní fhéadtar. Ní fhéadtar roghnú clárú le haghaidh CBL ach ó dháta reatha.

Dualgais tar éis clárú le haghaidh CBL

Tá na nósanna imeachta dóibh siúd a roghnaíonn clárú le haghaidh CBL mar an gcéanna leo siúd do thrádálaithe a bhfuil sé de dhualgas orthu clárú le haghaidh CBL.

Ar aghaidh: Rogha cáin a ghearradh ar ligean