Céard is CBL ann?

Céard is gníomhaíochtaí cáilitheacha ann?

Tá gníomhaíochtaí éagsula ann a cháilíonn le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) a aiséileamh. Is iad na gníomhaíochtaí cáilitheacha ná:

  • iompar paisinéirí agus a mbagáiste lasmuigh den Stát
  • soláthar earraí a mheastar, de bhua na rialacha a bhaineann le ciandíolacháin, a bheith tarlaithe i mBallstát eile san Aontas Eorpach (AE). Is é seo ar coinníoll go bhfuil an soláthraí cláraithe le haghaidh CBL sa Bhallstát eile.
  • seirbhísí áirithe airgeadais agus árachais a soláthraíodh lasmuigh den AE nó go díreach i dtaca le heaspórtáil earraí go háit lasmuigh den AE
  • seirbhísí lena n-áirítear stoc nua, scaireanna nua, bintiúir nua agus urrúis eile nua a eisiúint chun caipiteal a chruinniú le haghaidh soláthairtí incháinithe duine chuntasaigh
  • soláthairtí earraí nó seirbhísí lasmuigh den Stát a bheadh incháinithe dá ndéanfaí iad sa Stát.

Ar aghaidh: Céard is calaois CBL ann?