Céard is CBL ann?

Céard is gníomhaíochtaí cáilitheacha ann?

Féadfaidh tú CBL a éileamh ar ais ar chostais a thabhaítear i leith soláthairtí incháinithe earraí agus seirbhísí a dhéanamh.

Ina theannta sin, féadfaidh tú CBL a éileamh ar ais ar chostais a thabhaítear i leith gníomhaíochtaí liostaithe áirithe, cé nach gníomhaíochtaí incháinithe iad na gníomhaíochtaí sin. Tugtar “gníomhaíochtaí cáilitheacha” orthu seo.

Is iad na gníomhaíochtaí cáilitheacha ná:

  • iompar paisinéirí agus a mbagáiste lasmuigh den Stát
  • soláthar earraí a mheastar, de bhua na rialacha a bhaineann le ciandíolacháin, a bheith tarlaithe i mBallstát eile. Braitheann sé seo ar an gcoinníoll go bhfuil an soláthraí cláraithe le haghaidh CBL sa Bhallstát eile.
  • seirbhísí áirithe airgeadais agus árachais a soláthraíodh lasmuigh den AE nó go díreach i dtaca le heaspórtáil earraí go háit lasmuigh den AE
  • seirbhísí lena n-áirítear stoc nua, scaireanna nua, bintiúir nua agus urrúis eile nua a eisiúint chun caipiteal a chruinniú le haghaidh soláthairtí incháinithe duine chuntasaigh
  • soláthairtí earraí nó seirbhísí taobh amuigh den Stát a bheadh ina soláthairtí incháinithe más rud é go ndearnadh sa Stát iad.

Ar aghaidh: Calaois CBL