Céard is CBL ann?

Céard is duine cuntasach agus duine incháinithe ann?

Céard is duine incháinithe ann?

Is duine incháinithe é duine ar bith a ghabhann go neamhspleách de ghnó ar bith san Aontas Eorpach (AE) nó in áit eile. Áirítear anseo daoine atá díolmhaithe ó Cháin Bhreisluacha (CBL) chomh maith le feirmeoirí (neamhchláraithe) ar chothromráta.

Céard is duine cuntasach ann?

Tagraítear do dhaoine ar gá dóibh CBL a ghearradh sa Stát mar daoine cuntasacha.

Is duine cuntasach é duine incháinithe (mar shampla, duine aonair, páirtíocht, comhlacht):

  • a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí incháinithe sa Stát
  • agus
  • atá, nó a iarrtar a bheith cláraithe le haghaidh CBL. 

Ar aghaidh: Díolúine ó CBL