Athchóirithe

Léargas ginearálta

Ciallaíonn ‘athchóiriú’ mionathrú ar thréithe feithicle ionas go n-athraítear na sonraí a tugadh ag an gclárúchán.

Tá trí bhealach ann ar a bhféadtar feithicil a athchóiriú:

  • feithicil nua agus neamhchláraithe a athchóiriú
  • feithicil a cláraíodh taobh amuigh d’Éirinn sular cláraíodh in Éirinn í a athchóiriú
  • agus
  • feithicil a cláraíodh in Éirinn cheana a athchóiriú.

Leagtar amach sa rannán seo na céimeanna sa phróiseas athchóirithe feithicle. 

Féadfar tuilleadh eolais mionsonraithe ar athchóirithe a fháil sa Treoirleabhar CCF cuí.

Ar aghaidh: Frásaí coitianta