An Córas um Rialú agus um Ghluaiseacht Máil (EMCS)

Léargas ginearálta

Is córas ríomhaire é EMCS chun éascú a dhéanamh ar earraí inmháil dleachta ar fionraí a aistriú laistigh den Aontas Eorpach (AE). Tá sonraí faoin gcoinsíneacht sa Cháipéis Riaracháin Leictreonach (e-AD). Déanfaidh na coimeádaithe stórais cáipéisí e-AD a mhalartú le Coimeádaithe Stórais agus Trádálaithe Eacnamaíocha i mballstáit eile an AE.

Tá an t-eolas tábhachtach go léir ar fáil sa chúrsa ríomhfhoghlamaar an EMCS. Tá sé ar fáil le húsáid ag gnóthais atá i mbun trádála in earraí máil.

Ar aghaidh: An Córas um Mhalartú Sonraí Máil (SEED)