An Córas um Rialú agus um Ghluaiseacht Máil (EMCS)

An Córas um Mhalartú Sonraí Máil (SEED)

Is éard atá sa bhunachar SEED ná clár de na trádálaithe uile atá páirteach i dtáirgí inmháil dleachta ar fionraí a aistriú agus tá sé á chothabháil ag gach Ballstát.

Ní mór do gach trádálaí údaraithe a bheith cláraithe ar SEED agus uimhir SEED a bheith tugtha dóibh. Is é a eisíonn an uimhir SEED ná an tOifigeach Rialaithe Máil áitiúil agus ní mór í a lua ar gach cáipéis e-AD.

SEED ar shuíomh Europa

Féadann trádálaithe anois seiceáil a dhéanamh ar bhailíocht uimhreach SEED d’aon Bhallstát ar an súiomh idirlíon EU Commission Europa.

Ar aghaidh: Máistirphlean EMCS