Ceadúnas Aeradróim

Léargas ginearálta

Faoin gceadúnas Aeradróim, ceadaítear alcól a dhíol lena ól san áitreabh ceadúnaithe in aerfort, nó ar shiúl uaidh. Ní fhéadtar díolacháin a dhéanamh ach amháin le paisineirí a thagann isteach a fhágann ar eitiltí 80km ar a laghad le seirbhís iompair aeir údaraithe.

Is ó 1 Deireadh Fómhair go 30 Meán Fómhair atá an bhliain cheadúnúcháin. Rachaidh an ceadúnas seo in éag ar an 30 Meán Fómhair gach bliain, is cuma an dáta eisiúna.

Tá costas €500 sa bhliain ar an gceadúnas seo.

Ar aghaidh: An chéad iarratas ar Cheadúnas Aeradróim